Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2019. április 2. 15.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2019. április hó 2. napján, kedden 15.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a telekadóról szóló 23/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek béreltére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 16/2006.(VIII.09.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés a Berekfürdő község közigazgatási területén viziállások létesítésének és fennmaradásának szabályairól szóló 15/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda Nevelési Programjának jóváhagyására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

8. Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

9. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

10. Előterjesztés gyógyhellyé minősítésre.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Perge József ügyvezető igazgató

11. Előterjesztés a tavaszi és nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés Berekfürdő Kócsag - Szivárvány utcák szennyvízelvezetésének megépítése keretében megindított közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés Berekfürdő Kócsag - Szivárvány utcák szennyvízelvezetésének megépítése keretében megindított közbeszerzési eljárás eredményéről a megkötendő szerződéstervezet elfogadásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Beszámoló a Képviselő-testület 2018. évi munkájáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének támogatás iránti kérelmének elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés a „Szerves hulladék kezelése Karcagon” című pályázat megvalósítására vonatkozó Konzorcium létrehozására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés gallyazásra beérkezett árajánlat elbírálásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés a busz külföldi útra történő igénybevétele iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés stég eladásához elővásárlási jogról lemondásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

21. Előterjesztés a háziorvosi asszisztens álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

22. Egyéb aktualitások.

 Berekfürdő, 2019. március 28.

 

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 18. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 19. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel