Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2018. december 11. kedd, 14 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2018. december hó 11. napján, kedden 14.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Rendszeres véradók jutalmazása.

2. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

3. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

5. Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés a szociális igazgatásról, és az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 16/2006.(VIII.09.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

9. Előterjesztés pályázat kiírására, a civil szervezetek 2019. évi támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Előterjesztés nemzeti értékeknek a települési értéktárba történő felvételére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés a Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Kemping 2019. évi árainak megállapítására.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

12. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. 2019. évi bérleti díjának megállapítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének meghatározására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés helyettesítő háziorvosi tevékenységre kötendő szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés a Kemping területén faház telepítésének támogatása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Perge József ügyvezető igazgató

16. Előterjesztés a Berekfürdő, 548/88-92 hrsz. alatti beépítetlen területek napelem park létrehozása céljából bérbeadásra meghirdetett nyilvános pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés telek értékesítéséről szóló 316/2018.(X.03.) önkormányzati határozat visszavonására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása és kedvezményes telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés az Orgona vendégház és étterem bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Egyéb aktualitások.

 Berekfürdő, 2018. december 5.

 

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel