Meghívó Lakossági fórumra Berekfürdő Község Települsrendezési Tervének módosítása kapcsán

2018. június 28. 13.30 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

HIRDETMÉNY

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 38. § (2) a) pontjának megfelelően ezúton tájékoztatom Berekfürdő község lakosságát, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Berekfürdő község hatályos Településszerkezeti terve, Helyi építési szabályzata és Szabályozási terve módosításának véleményezési dokumentumai elkészültek.

 

Az elkészült véleményezési dokumentumok:

 

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 36. § szerinti teljes eljáráshoz (az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos követelményeinek megfelelő tartalommal)

 

-  a településszerkezeti terv módosítása (T-2m/8 és T-2m/9),

-  a helyi építési szabályzat és szabályozási terv (T-10m/8, T-10m/9 és T-10m/10) módosítása és

-  az alátámasztó munkarészek.

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41.§ szerinti egyszerűsített eljáráshoz (az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos követelményeinek megfelelő tartalommal)

 

-  a helyi építési szabályzat és szabályozási terv (T-10m/11)    módosítása és

-  az alátámasztó munkarészek.

 

A véleményezési dokumentumok a település honlapján, illetve Berekfürdő Község Polgármesteri Hivatalában, ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

 

Ügyfélfogadási idő:       hétfő                8.00 – 12.00 óra, 13.00 – 15.00 óra

                                   szerda             8.00 – 12.00 óra, 13.00 – 15.00 óra

                                   péntek              8.00 – 12.00 óra

 

Kérem, hogy a R. 38. § (2) bekezdés a) pontja alapján a lakossági fórum napjától számított 8 napon belül a véleményezési dokumentációkban foglalt elhatározásokkal, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket írásban a következő címre küldjék meg:

 

Berekfürdő Község Polgármesteri Hivatala

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

 

Tájékoztatom, hogy a R. 29/A § (2) d) pontja alapján

 

2018. június 28-án 13.30 órakor

lakossági fórum megtartására kerül sor.

 

A lakossági fórum helye:           Művelődési Ház

                                               5309 Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem, keressék településünk főépítészét:

 

Farkas Renáta főépítész:                       (30) 414-6325

 

Berekfürdő, 2018. június 19.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

Molnár János

polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Véleményezési dokumentáció
Véleményezési dokumentáció

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel