Iskola

Név: Veress Zoltán Általános Iskola

Igazgató: Székely László
Cím: 5309. Berekfürdõ, IV. Béla király út 1.
Telefon: 06 59/519-037, 06 59/519-038
e-mail: bereksuli@t-online.huKedves volt Diákunk!

Berekfürdõ 2010-ben ünnepelte nagykorúvá válását - 18 éves-lett. Ebbõl az alkalomból szeretnénk - a község képviselõ-testületének támogatásával - egy felmérést készíteni. Ehhez kérjük most a segítségeteket, s néhány percet az idõtökbõl a felhívás alatti linken letölthetõ kérdõív kitöltéséhez.

Elsõdleges célunk felmérni, hogy Berekfürdõ függetlenné válása (1992) óta az általános iskolában végzett tanulóink hová, merre jutottak. Szeretnénk megtudni, hogy a nálunk megszerzett alapok merre lendítettek tovább Benneteket, hol és hogyan folytattátok tanulmányaitokat, milyen jellegû munkát végeztek.

Fontos!

A beérkezett kérdõíveket bizalmasan kezeljük, semmiféle személyes adatot nem jelentetünk meg.

Az egész felmérést elektronikus úton szeretnénk lebonyolítani, e-mailek segítségével. Ennek érdekében hoztuk létre az alábbi elérhetõségeket:

suliberek@gmail.com
IWIW (Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda)

Kérjük, segítsétek munkánkat. Juttassátok el egymásnak is ezt a levelet, hogy mindenki "kézhez kapja".

Legyetek szívesek, gépeljétek be a válaszokat a megfelelõ helyekre, illetve húzzátok alá a válaszlehetõségek közül a Rátok jellemzõt! A kitöltött adatlapokat küldjétek vissza nekünk! Amennyiben kérdésed van, a fenti e-mail címen segítségetekre tudunk állni.

Természetesen az 1992 elõtt végzett diákjaink is érdekelnek bennünket, várjuk az Õ visszajelzéseiket is, de ebben a felmérésben az Õ adataik még nem szerepelnének.

Köszönjük a közremûködésed!

Berekfürdõ, 2011. március 16.

Üdvözlettel:
a Veress Zoltán Általános Iskola tantestülete nevében
Székely László

KérdõívMit nyújt a Veress Zoltán Általános Iskola tanulóinak, a szülõknek?

 • 1. osztálytól angolnyelv oktatása
 • 1-4. osztályban úszásoktatás heti 2 órában
 • Német nyelvi szakkör 3. osztálytól
 • Szakköreink térítésmentesek!: angol, német, néptánc, kézilabda, foci, sportkör, duatlon, triatlon, fizika, matematika a felsõben, énekkar
 • Mindennapos testnevelés az 1-8. osztályokban (heti 4-5 óra)
 • 1. osztályban iskolaotthon (2 tanító, de.-du. oktatás)
 • Zeneiskolai oktatás heti 2 alkalommal
 • Délután napköziotthon
 • Rendszeresek a tanulmányi kirándulások (múzeum és színházlátogatás, természetjáró kirándulás
 • Minden évben vagy erdei iskola vagy nyári tábor szervezése
 • Tanulmányi versenyeken való részvétel (helyi, körzeti, levelezõs versenyek)
 • Környezettudatos oktatás (szelektív hulladékgyûjtést folytatunk)
 • Környezetformálás (iskolaudvar, iskolakert, kerti tó építése a gyerekekkel
 • Ingyenes bejárás
 • Kislétszámú osztályok
 • Továbbtanulási mutatóinkkal sem szégyenkezhetünk
 • értékelés kéthavonta (tanulmányi munka, tanulói aktivitás, szorgalom stb.)
 • tárgyi jutalmazás
 • DÖK élet


Településünk - Berekfürdõ - Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik malom- és gabonaipari központjától, Karcagtól, mintegy 12 km-re fekszik, mintegy 1100 lelket számláló község.

A 20-as évek végén - sok más alföldi területhez hasonlóan itt is kõolaj-, gáz-, ill. termálkutak fúrására került sor. A Karcagot Tiszafüreddel összekötõ vasútvonal Tatárülés megállóhelye közelében - Pávai Vajna Ferenc kutatófúrásai következtében.

1928-ban melegvíz tört fel, melyre épülve néhány év alatt igen látogatott fürdoõhely alakult ki az akkor még Karcaghoz tartozó területen. Az idegenforgalom, majd a kedvezõ lehetoségek miatt ide épített üveggyár vonzotta a letelepülni vágyókat, s ennek következtében mintegy 50 éve - kezdetben mint összevont tanyasi iskola - létrehozták a berekfürdõi általános iskolát.

Iskolánk
Az 1948-ban elsõként felépített két tantermes iskola képe mára sokat változott, de sajátos, egyedi jellege mind a mai napig megmaradt - a nyolc tanterem, a könyvtár, a számítástechnika-terem és a tornaterem öt különálló részbõl tevõdik össze. A település, a tanulók létszámának növekedésével az évek során mindig újabb és újabb tantermek épültek - nagyobbrészt "társadalmi munkában", lakossági összefogással.

Iskolánk ma nyolc osztállyal, 131 tanulóval mûködik. A berekfürdõieken kívül a környezõ tanyákról és a szomszédos településrõl (Kunmadaras) járnak gyerekek iskolánkba.

Iskolánk névadója, Veress Zoltán 1901. július 19-én Marosvásárhelyen született. Az akkor még Karcaghoz tartozó Berekfürdõn az 1940-es évek elején alapította meg üveggyárát, melynek elõbb tulajdonosa, majd az államosítás után igazgatója lett.

Nemcsak kiváló vegyész, de jó gyakorlati érzékkel megáldott mûszaki ember is volt, 1961-ig dolgozott Berekfürdõn. Kényszerû nyugdíjazása után még be-bejárt az üvegipari kutatóba, ám idejének zömét hobbyjának szentelte. Rajzolt, festett. Kevés tárgyi dokumentumot hagyott maga után. Szobrairól, díszmûveirõl már csupán fényképek maradtak. Kedvesen puritán egyéniségére szeretettel gondolnak mindazok, akik ismerték.

Iskolánk 1997-ben vette fel a Kossuth-díjas vegyészmérnök nevét.

(forrás: dr. Bartha Júlia: Veress Zoltán élete és munkássága)

Berekfürdõi Általános Iskoláért Alapítvány számlaszáma: 11745073-20009324
Kérjük, támogassa adója 1%-ával iskolánkat!

Berekfürdõi Általános Iskoláért Alapítvány
adószám: 18828801-1-16

 


 

   
   
Vissza

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel