Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2019. április 30. 14.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2019. április hó 30. napján, kedden 14.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről szóló ___/2019.(__.__.) önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2019. évi I-III. havi munkájáról.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

6. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

7. Beszámoló a Berek-Víz Kft. 2018. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

8. Előterjesztés a „Főtér rekonstrukció” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

9. Előterjesztés a „Szerves hulladék kezelése Karcagon” című pályázat megvalósítására vonatkozó Konzorcium létrehozására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Pályázat kiírása a berekfürdői vegyes háziorvosi körzetben háziorvosi feladatok ellátásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés Berekfürdő, IV. Béla király út 10. sz. alatti ingatlan átalakításával és bővítésével kialakítandó lakóépület terveinek a településkép védelméről szóló képviselő-testületi rendelet előírásai alóli felmentéséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés az Orvosi rendelő bérlésének engedélyezése iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a Berekfürdő, Veres P. u. 30. sz. alatti költségelvű önkormányzati bérlakásra kiírt pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2019. április 25.

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel