Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2019. február 14. 9 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2019. február hó 14. napján, csütörtökön 9.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló __/2019.(__.__.) önkormányzati rendelet elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. IV. negyedéves munkájáról.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

7. Előterjesztés a 2019. évi rendezvénynaptár elfogadására.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

8. Előterjesztés a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

9. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

10. Tájékoztatás a gyógyhellyé nyilvánítás feltételeiről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

11. Beszámoló a civil szervezetek 2018. évi támogatásának felhasználásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelmének elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének elfogadására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

15. Előterjesztés a Berekfürdő Kócsag - Szivárvány utcák szennyvízelvezetésének megépítése keretében a bíráló bizottsági tagjainak megválasztásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés a Berekfürdő Kócsag - Szivárvány utcák szennyvízelvezetésének megépítése keretében a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt, hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárás dokumentációjának jóváhagyásáról.

 Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés a Berekfürdő Kócsag - Szivárvány utcák szennyvízelvezetésének megépítése keretében az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplőkről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés hosszabb távú közfoglalkoztatás céljából pályázat benyújtására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2019. február 8.

 

 

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 18. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel