Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2019. január 24. csütörtök 9.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2019. január hó 24. napján, csütörtökön 9.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 26/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda nyári zárva tartására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

7. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

8. Előterjesztés a kereskedelmi és magánszállásadók részére kedvezményes belépőjegyek értékesítésére.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

9. Előterjesztés az egészségügyi ellátás biztosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Előterjesztés a 2019. évi kistérségi startmunka mintaprogram támogatására benyújtott kérelem jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Beszámoló a közösségi busz 2018. évi igénybevételéről. Előterjesztés a közösségi busz bérlési díjainak felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságának igénybevételére és a 2019. évi szabadságának megállapítására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

13. Előterjesztés a polgármester 2019. évi cafetéria juttatásának megállapítására.

Előterjesztő: Hosszu András alpolgármester

14. Előterjesztés közlekedési táblák kihelyezésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés a közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetésére, karbantartására beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés a Berekfürdő, Tó – Kócsag – Szivárvány utcák szennyvízelvezetésének megépítése keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés a Berekfürdő, Tó – Kócsag – Szivárvány utcák szennyvízelvezetésének megépítése keretében műszaki ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósítása kapcsán a felelős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadó feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósítása kapcsán a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósítása kapcsán a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására beérkezet ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

21. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósítása kapcsán a nyilvánosság biztosítása, kommunikációs tevékenység megvalósítása tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

22. Előterjesztés a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00025 azonosító számú, Orvosi rendelő és szolgálati lakás átalakítása és felújítása Berekfürdőn című projekt  hiteles energetikai tanúsítványának elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

23. Előterjesztés telkek értékesítéséről szóló 247/2018.(VI.28.) önkormányzati határozat visszavonásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

24. Előterjesztés a Berekfürdő, Veres P. u. 36. sz. alatti önkormányzati lakás bérbevételére beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

25. Előterjesztés a háziorvosi asszisztensi állásra beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

26. Előterjesztés napelem park létrehozása céljából a Berekfürdő 548/88 hrsz, 548/89 hrsz, 548/90 hrsz. alatti beépítetlen területetek bérbeadására meghirdetett nyilvános pályázat elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

27. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2019. január 18.

 

 

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 18. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 19. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 20. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 21. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel