Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2018. november hó 27. kedd 14.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.




 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2018. november hó 27. napján, kedden 14.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés az első lakáshoz jutók az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 26/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Beszámoló a 2018. évi adóbevételek alakulásáról, az adóellenőrzések hatékonyságáról.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

6. Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III negyedéves teljesítéséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. Alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. 2019. évi bérleti díjának megállapítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

9. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

10. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. 2019. évi bérletárainak megállapítására.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

11. Előterjesztés a Hőenergia szolgáltatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés a rendszeres véradók jutalmazására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés földterület bérlése iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés a háziorvosi asszisztens álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés Orgona étterem és vendégház bérbevételére beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 18. Előterjesztés a Berekfürdő, 548/88-92 hrsz. alatti beépítetlen területek napelem park létrehozása céljából bérbeadásra meghirdetett nyilvános pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés a 224/2018.(V.29.) önkormányzati határozat módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Egyéb aktualitások.

 

 Berekfürdő, 2018. november 20.

 

 

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel