Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2018. október 30. 14 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2018. október hó 30. napján, kedden 14.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés Berekfürdő Község Szerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 271/2009 (IX.11.) Önkormányzati határozat 2018. évi II. módosításáról.

Előterjesztő: Farkas Renáta főépítész, Molnár János polgármester

5. Előterjesztés Berekfürdő község Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 19/2009.(IX.12.) Önkormányzati rendelet 2018. évi II. módosítására.

Előterjesztő: Farkas Renáta főépítész, Molnár János polgármester

6. Előterjesztés Berekfürdő község Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 19/2009.(IX.12.) Önkormányzati rendelet 2018. évi III. módosítására.

Előterjesztő: Farkas Renáta főépítész, Molnár János polgármester

7. Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkájáról.

Előterjesztés: Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselője

8. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda házirendjének jóváhagyására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

9. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

10. Előterjesztés belső ellenőri jelentés megtárgyalására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

12. Előterjesztés közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Tájékoztató a Veress Zoltán Általános Iskola 2017/2018. tanévéről.

Előterjesztő: Székely László igazgató

14. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés hitelfelvételre.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés adósságot keletkeztető ügylet iránti kérelem benyújtására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 17. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében támogatott projekt kivitelezési időszakában történő akadálymentesítési munkálatok kivitelezésének ellenőrzése, az akadálymentesítés megvalósulásának igazolása tárgyában kért árajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15. kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő községben” című pályázati felhíváson nyertes projekt záráshoz szükséges energetikai szakértői tevékenység elvégzésére vonatkozó ajánlatkérési felhívás elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés a Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének átruházására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Előterjesztés ingatlan értékesítéséről szóló 225/2018.(V.29.) önkormányzati határozat visszavonására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

21. Előterjesztés a Berekfürdő, Tatárülés u. 27. sz. alatti szociális bérlakás bérbevételére beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

22. Előterjesztés a Berekfürdő, 548/88-92 hrsz. alatti beépítetlen területek napelem park létrehozása céljából bérbeadásra meghirdetett nyilvános pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

23. Előterjesztés a körzeti nővér álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

24. Előterjesztés a Zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem vezetéséről szóló 224/2018.(V.29.) önkormányzati határozat módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

25. Egyéb aktualitások.

 

 Berekfürdő, 2018. október 25.

 

 

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 18. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 19. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 20. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel