Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2018. október 3. 14.00 óra

Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő ülését

 

2018. október hó 3. napján 14.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

 

 

Az ülés helye:  Művelődési Ház

                         5309 Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

Napirendi javaslat:

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

 

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

 

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

 

4. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

 

5. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. vegyszertároló épület építéséhez való hozzájárulás iránti kérelmének elbírálására.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

 

6. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra. Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

8. Előterjesztés az őszi és téli szünidei gyermekétkeztetés biztosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

9. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő községben” című pályázati felhívásra benyújtásra került projekt kivitelezés időszakában akadálymentesítési munkálatok kivitelezésének ellenőrzése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

10. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016 azonosító számú pályázati konstrukció keretében megkötött vállalkozási szerződés módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

11. Előterjesztés a háziorvosi és asszisztensi feladatok ellátására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

12. Előterjesztés stég eladásához elővásárlási jogról való lemondásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

13. Előterjesztés bérleti szerződés elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

14. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásának másik ingatlanra történő átviteléről szóló 117/2018.(III.27.) önkormányzati határozat módosítására. Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

15. Előterjesztés Berekfürdő 548/88, 548/89, 548/90, 548/91 és az 548/92 hrsz. alatti beépítetlen területek napelem park létrehozása céljából bérbeadásra meghirdetett nyilvános pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

16. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 

17. Egyéb aktualitások.

 

 

Berekfürdő, 2018. szeptember 26.

 

 

 

Tisztelettel:

           Molnár János

polgármester

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel