Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2018. augusztus 28. 15.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2018. augusztus hó 28. napján, kedden 15.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

 

A Képviselő-testület ülése előtt bemutatkozik Dr. Berkó Attila kormánymegbízott úr.

 

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának meghatározásáról szóló 14/2005.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés a Berekfürdő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Előterjesztés az államigazgatási szervek Berekfürdő község Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervének 2018. évi, egyszerűsített eljárásban történő módosításával kapcsolatban beérkezett véleményeinek elfogadásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Előterjesztés Berekfürdő község településrendezési eszközeinek 2018. évi egyszerűsített eljárásban történő módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

9. Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet alóli felmentés megadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. munkájáról.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

11. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

12. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

13. Előterjesztés szauna ház építéséhez való hozzájárulás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

14. Előterjesztés a busz külföldi útra történő igénybevétele iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő községben” című pályázati felhívásra benyújtásra került projekt képzés tevékenységének megvalósítására beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester       

16. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő községben” című pályázati felhívásra benyújtásra került projekt kivitelezés időszakában akadálymentesítési munkálatok kivitelezésének ellenőrzése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés belső ellenőrzési jelentésre készített intézkedési terv elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés közterület-foglalás engedélyezésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Egyéb aktualitások.

 

 

Berekfürdő, 2018. augusztus 22.

 

 

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 18. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel