Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2018. június 28. 14.00 óra

Művelődési Ház Berekfüdő, Fürdő u. 2.
 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2018. június hó 28. napján, csütörtökön 14.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés Berekfürdő Község Szerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 271/2009 (IX.11.) önkormányzati határozat módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés Berekfürdő Község Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 19/2009.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalására, településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységéről.

Előterjesztő: TRV Zrt. képviselője

8. Előterjesztés a víztorony bérbeadására.

Előterjesztő: TRV Zrt. képviselője

9. Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény könyvtárellátási szolgáltatásáról.

Előterjesztő: Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény képviselője, Koszna Anita könyvtáros

10. Beszámoló a Csicsergő Óvoda 2017/2018. nevelési évéről.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

11. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

12. Előterjesztés beiskolázási támogatás megállapítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés logopédiai feladatok ellátására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Beszámoló a Kunmadaras Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

15. Előterjesztés stég eladásához elővásárlási jogról lemondásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 17. Előterjesztés telek értékesítésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés telekalakítással egybekötött ingatlan adásvételi szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés az MGS Racing Kft. bérleti szerződésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Egyéb aktualitások.

 

 

Berekfürdő, 2018. június 19.

 

 

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel