Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2018. május 29. kedd, 15.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2018. május hó 29. napján, kedden 15.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről, a pénzmaradvány felosztásának jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Beszámoló Berekfürdő község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről.

Előterjesztő: Teleki Zoltán rendőr alezredes

7. Beszámoló a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Perge Józsefné családsegítő

8. Előterjesztés Berekfürdő területén GPON lefedőhálózat építésének támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

9. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Pápai Andrea belső ellenőr

10. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

11. Előterjesztés intézkedési terv módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés lengyel nyelvtanfolyam támogatására.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

13. Előterjesztés Berekfürdő Község településrendezési tervének részt képező Településszerkezeti terv, illetve a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának elindításáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés Berekfürdő község településrendezési eszközeinek 2018. évi teljes eljárásban folyó módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés településkép védelmi rendelet előírásai előli felmentésre.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés a térkő üzemhez csatlakozó víziközművek vízjogi létesítési engedélyes tervének elkészítésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba való csatlakozásról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatási programokról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés szünidei gyermekétkeztetés támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Előterjesztés a közösségi busz külföldi útra való igénybevételének támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

21. Előterjesztés a Berekfürdő, Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018. azonosító számú támogatási konstrukció keretében, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt, hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

22. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda vezetői állásának megpályáztatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

23. Előterjesztés továbbképzés támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

24. Előterjesztés a pedagógusok és a 8. osztályosok jutalmazására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

25. Előterjesztés területvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

26. Előterjesztés a közétkeztetés biztosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

27. Előterjesztés az Orgona vendégház bérleti jogviszonyára.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

28. Egyéb aktualitások.

 

 

Berekfürdő, 2018. május 23.

 

 

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 18. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 19. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 20. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 21. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 22. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel