Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2018. április 26. csütörtök 15.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2018. április hó 26. napján, csütörtökön 15.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 26/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés Berekfürdő község Építési Szabályzata és Szabályozási terve jóváhagyásáról szóló 19/2009.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés Berekfürdő község Szerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 271/2009.(IX.11.) önkormányzati határozat módosításáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Előterjesztés Berekfürdő község településrendezési eszközeinek 2018. évi tárgyalásos eljárásban folyó módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Előterjesztés a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. I. negyedéves beszámolójára.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

9. Beszámoló a Berek-Víz Kft. 2017. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

10. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

11. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő Községben című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016  azonosító számú  pályázati konstrukció keretében a gazdasági szereplők kiválasztására beérkezett ajánlatok elbírálásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés Berekfürdő, Berek tér 15. szám alatti 585 hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018. azonosító számú támogatási konstrukció kertében a gazdasági szereplők kiválasztására beérkezett ajánlatok elbírálásáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a Dalma Dance Club támogatása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés a közétkeztetés biztosítására beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 16. Előterjesztés kedvezményes árú telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés telekvásárlás során részletfizetés engedélyezése iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról és telekértékesítéséről szóló határozat visszavonására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés bérleti díj felülvizsgálata és végrehajtási eljárás megszüntetése iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Egyéb aktualitások.

 

 

Berekfürdő, 2018. április 19.

 

 

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel