Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2018. március 27. 15.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2018. március hó 27. napján, kedden 15.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

6. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. Állami Számvevőszék általi ellenőrzésére.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató, Molnár János polgármester

7. Előterjesztés a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

8. Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására.

Előterjesztő: Szendreiné Kürti Judit óvodavezető

9. Előterjesztés a Karcagi Tankerület szakmai alapdokumentumának módosítására tett javaslat véleményezésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Székely László iskolaigazgató

10. Előterjesztés a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

11. Előterjesztés a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés a civil szervezetek 2017. évi támogatásának elszámolására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés a kóbor ebek befogadására kötendő megállapodás elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés a Tó, Kócsag és Szivárvány utcák szennyvíz gerincvezeték kiviteli tervének elkészíttetésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés a víztorony bérbeadásához elvi hozzájáruló nyilatkozat megadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés az ajándék árusító pavilon bérlésére beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

18. Előterjesztés a közétkeztetés biztosítására benyújtott pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 19. Előterjesztés a Hubai és Társai Kft. kérelmének elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

21. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

22. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2018. március 21.

 

                                                                                                          Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel