Meghívó lakossági fórumra

2018. március 22. 16.30 óra

Veress Zoltán Általános Iskola Berekfürdő, IV. Béla király út 1.

Tárgy: Rendezési terv módosítása egyéb módosítási célok miatt
 

 

HIRDETMÉNY

 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 37. § (2) bekezdésének megfelelően ezúton tájékoztatom Berekfürdő község lakosságát, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 255/2017.(X.30.) önkormányzati határozatának meghozatalával Berekfürdő község hatályos Településszerkezeti tervének valamint Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítását határozta el.

 

A településrendezési eszközök módosítására Berekfürdő Község Önkormányzata településfejlesztési céljainak megvalósítása érdekében kerül sor.

A rendezési célokat és a módosítással érintett területeket a hirdetmény melléklete mutatja be.

A rendezés várható hatása: az érintett településrészek további fejlesztésének helyi építésjogi megalapozása.

A módosítási cél átvezetése a R. 32. § (1) a) pontja szerinti teljes eljárás keretében történik.

Kérem, hogy a R. 37. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az előzetes tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 21 napon belül, az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket írásban, a következő címre küldjék meg:

 

Berekfürdő Község Polgármesteri Hivatala

5309Berekfürdő, Berek tér 15.

 

Tájékoztatom, hogy a R. 29/A § (1) d) pontja alapján

 

2018. március 22-én 16.30 órakor,

fél órával a közmeghallgatás (falugyűlés) előtt, a Rendezési terv módosításáról,

egyéb módosítási célok miatt

lakossági fórum megtartására kerül sor.

 

A lakossági fórum helye:

Veress Zoltán Általános Iskola

5309 Berekfürdő, IV. Béla király út 1.

 

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem keressék településünk főépítészét:

Farkas Renáta főépítész:                  (30) 549-4591

 

 

Berekfürdő, 2018. március 13.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

Molnár János

polgármester

       

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Módosítási célok
Átnézeti tervlap

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel