Meghívó lakossági fórumra

2018. március 22. 16.30 óra

Veress Zoltán Általános Iskola Berekfürdő, IV. Béla király út 1.

Tárgy: Rendezési terv módosítása térkőüzem létesítése céljából.
 

HIRDETMÉNY

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 38. § (2) a) pontjának megfelelően ezúton tájékoztatom Berekfürdő község lakosságát, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Berekfürdő község hatályos Településszerkezeti terve, Helyi építési szabályzata és Szabályozási terve módosításának véleményezési dokumentumai elkészültek.

 

Az elkészült véleményezési dokumentumok:

 

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljáráshoz (az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos követelményeinek megfelelő tartalommal)

 

A véleményezési dokumentumok a település honlapján, illetve Berekfürdő Község Polgármesteri Hivatalában, ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

 

Ügyfélfogadási idő:    hétfőn 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óráig

                                   szerdán 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óráig

                                   pénteken 8.00 – 12.00 óráig

 

Kérem, hogy a R. 38. § (2) bekezdés a) pontja alapján a lakossági fórum napjától számított 8 napon belül a véleményezési dokumentációkban foglalt elhatározásokkal, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket írásban a következő címre küldjék meg:

Berekfürdő Község Polgármesteri Hivatala

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

 

Tájékoztatom, hogy a R. 29/A § (2) d) pontja alapján

2018. március 22-én 16.30. órakor,

fél órával a közmeghallgatás (falugyűlés) előtt, a Rendezési Terv módosításáról

a térkő üzem létesítése céljából

lakossági fórum megtartására kerül sor.

 

A lakossági fórum helye:        Veress Zoltán Általános Iskola

                                               5309 Berekfürdő, IV. Béla király út 1.

 

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem, keressék településünk főépítészét:

 

Farkas Renáta főépítész:                     (30) 414-6325

 

 

Berekfürdő, 2018. március 12.

 

 

 

Tisztelettel:

 

Molnár János

polgármester

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Partnerségi véleményezési dokumentáció

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel