Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2018. február 14. szerda, 15.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2018. február hó 14. napján, szerdán 15.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a képviselő-testület hivatalának köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Előterjesztés Berekfürdő község Településkép védelméről szóló 12/2017.(XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Farkas Renáta főépítész

8. Előterjesztés az államigazgatási szervek Berekfürdő község Településszerkezeti tervének, illetve Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervének 2017. évi, teljes eljárás szerinti módosításával kapcsolatban beérkezett véleményeinek elfogadásáról.  

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Farkas Renáta főépítész

9. Előterjesztés a Berekfürdő 557 helyrajzi számú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Farkas Renáta főépítész

10. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

11. Előterjesztés a 2018. évi rendezvénynaptár elfogadására.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

12. Előterjesztés a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

13. Előterjesztés a civil szervezetek támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés a szociális gondozók cafetéria juttatásának támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés a közfoglalkoztatási programhoz önerő biztosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Beszámoló a Képviselő-testület 2017. évi munkájáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés az Orvosi Rendelő és szolgálati lakás energetikai felújítási tervének elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18 Előterjesztés Molnár János polgármester szabadságütemezésének elfogadására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

19. Előterjesztés támogatás visszafizetésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Előterjesztés szociális bérlakásra beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

21. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

22. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról és telek értékesítéséről szóló határozat visszavonására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

23. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2018. február 6.

 

 

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 18. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel