Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2018. január hó 23. kedd 15.00 óra

 Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének rendkívüli ülését

 

2018. január hó 23. napján, kedden 15.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Interpellációk, kérdések, lakossági észrevételek.

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés Berekfürdő község településrendezési eszközeinek 2017. évben elindított módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Farkas Renáta főépítész

6. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda nyári zárva tartására.

Előterjesztő: Kürti Judit óvodavezető

7. Előterjesztés pályázat benyújtására, a Leader Tiszamenti Közösség VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17. számú és a VP6-19.2.1.-85-8.1.5-17 számú felhívására.  

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előadó: Perge József ügyvezető igazgató

9. Előterjesztés ingatlan értékesítésről szóló 319/2017.(XII.20.) önkormányzati határozat módosításáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. Alapító okiratának módosításáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Perge József ügyvezető igazgató

11. Előterjesztés árajánlatkérésre a közétkeztetés biztosítása céljából.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés a központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságának igénybevételére, és a 2018. évi szabadságának megállapítására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

14. Előterjesztés a polgármester 2018. évi cafetéria juttatásának megállapítására.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

15. Előterjesztés a 2018. évi startmunka mintaprogramra benyújtott pályázat elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Beszámoló a közösségi busz 2017. évi igénybevételéről. Előterjesztés a közösségi busz bérlési díjainak felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 17. Előterjesztés folyószámla hitelkeret igénybevételére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések szabályozására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés az Orvosi Rendelő és szolgálati lakás átalakítása és felújítása kapcsán beérkezett árajánlatok jóváhagyására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

20. Előterjesztés az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése kapcsán beérkezett árajánlatokról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

21. Előterjesztés stég eladásához elővásárlási jogról való lemondásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

22. Előterjesztés az MGS Racing Kft. által benyújtandó pályázat támogatása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

23. Előterjesztés Előszerződés elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

24. Előterjesztés telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

25. Előterjesztés telek visszavásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

26. Előterjesztés lakásbérleti szerződés módosítása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

27. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2018. január 17.

 

 

 

                                                                                                         Molnár János

                                                                                                          polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 18. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 19. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 20. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel