Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2017. november 28. kedd 16.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

 

2017. november hó 28. napján, kedden 16.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

 

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdése, lakossági észrevételek.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a 2018. évi helyi adó mértékek meghatározására. Beszámoló a 2017. évi adóbevételek alakulásáról, az adóellenőrzések hatékonyságáról.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 26/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

8. Előterjesztés a Berek-Víz Kft. 2018. évi bérletárainak megtárgyalására.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

9. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

10. Előterjesztés halászati jog bérbeadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés az Elektronikus Ügyintézési Portálhoz való csatlakozásra.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

12. Előterjesztés címerhasználat engedélyezése iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés a rendszeres véradók jutalmazására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés telekhasznosítás felajánlásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés az önkormányzati dolgozók jutalmazására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás bérleti jogának meghirdetésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2017. november 21.

 

                                                                                                                                        Molnár János

                                                                                                                                         polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel