Idősek világnapja

Összegzés
Ez évben 2017. október 8-án került sor az Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségre. A rendezvény megnyitásaként Molnár János polgármester úr köszöntőjét hallhattuk, mely során az idősek köszöntésén túl megragadta az alkalmat, hogy gratulációját fejezze ki testvértelepülésünk polgármesterének, Székely Ernő úrnak, aki a csíkszentkirályi magyar közösség fejlődése, kultúrájának megőrzése, az anyaországgal való kapcsolatok ápolását is elkötelezetten szolgáló munkája elismeréseként, Áder János Magyarország köztársasági elnökétől, a magyar nemzeti ünnep alkalmából, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Az elismerésben olyan erdélyi személyiségek részesültek, akik életük és munkájuk során mindig szem előtt tartották, hogy saját közösségükért tevékenykedjenek.

Kovács Zsoltné Zita szavalatával és Molnár Ferencné közreműködésével az elmúlt év során elhunytakra megemlékezve - nevüknek felolvasásával, gyertyagyújtással - folytatódott a rendezvény. Majd kezdetét vette a műsor. Elsőként a Csicsergő Óvoda nagycsoportosai, őket követően a Dalma Dance Club berekfürdői tagozata, majd a Sárai Band rendkívül színvonalas és szórakoztató műsorát, végül Karcag Város (kamara) Vegyeskarának muzsikáját hallhattuk.

Az előadásokat követően következett a vacsora, ami után kezdetét vette a mulatság! A kiváló hangulatról Bényei Gábor gondoskodott.

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel