Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2017. október 30. 15.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

 

2017. október hó 30. napján, hétfőn 15.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

.

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdése, lakossági észrevételek.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a Berekfürdő község Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 19/2009.(IX.12.) Önkorm. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Farkas Renáta főépítész

5. Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Farkas Renáta főépítész

6. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Előterjesztés a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 38/2009.(IX.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

8. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

9. Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. munkájáról.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

10. Előterjesztés a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

11. Előterjesztés a szociális gondozók cafetéria juttatásának támogatására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

12. Előterjesztés Dr. Kenyeres Imre díszpolgár kérelmének elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

13. Előterjesztés közterület-foglalási díj elengedése iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés a Berekfürdő Község Települési és Idegenforgalom Fejlesztési Alapítvány Alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

15. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról.

Előterjesztő: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

16. Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2017. október 24.

 

                                                                                                                                        Molnár János

                                                                                                                                         polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel