Meghívó a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2017. augusztus 29. 15.00 óra

Művelődési Ház Berekfürdő, Fürdő u. 2.
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő ülését

 

2017. augusztus hó 29. napján, kedden 15.00 órára

 

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

                         Berekfürdő, Fürdő u. 2.

.

Napirendi javaslat

 

1. Interpellációk, kérdése, lakossági észrevételek.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

2. Beszámoló a két ülés között történt főbb eseményekről.

Előadó: Molnár János polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

4. Előterjesztés a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

5. Előterjesztés a szociális igazgatásról, és az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

6. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2009.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításra, a beiskolázási támogatás megállapítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

7. Tájékoztató a Veress Zoltán Általános Iskola 2016/2017. tanévéről.

Előterjesztő: a Karcagi Tankerület képviselője és Székely László iskolaigazgató

8. Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

9. Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. munkájáról.

Előterjesztő: Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

10. Előterjesztés a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. belső ellenőrzéséről készült jelentés megállapításaira készített az intézkedési terv elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Nagy Istvánné ügyvezető igazgató

11. Beszámoló a Berek-Víz Kft. pénzügyi helyzetéről.

Előterjesztő: Perge József ügyvezető igazgató

12. Előterjesztés a Fürdő területén elárusító hely építése iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Perge József ügyvezető igazgató

13. Előterjesztés busz külföldi útra történő igénybevétele iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

14. Előterjesztés az önkormányzati lakásoknál szükséges felújítási munkák ütemtervének elfogadására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester, Lukács Imre településüzemeltetési csoportvezető

15. Előterjesztés térfigyelő kamera felszerelésére.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

16. Előterjesztés az Emergency Service Kft. kérelmének, a központi orvosi ügyelet után fizetendő kiegészítő díj emelése iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

17. Előterjesztés stég eladásához elővásárlási jogról való lemondásra.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

18. Előterjesztés festmény adományozására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

19. Előterjesztés az Orgona vendégház bérleti szerződésének felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

 20. Előterjesztés az Orvosi rendelő felújítására beérkezett árajánlatok elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

21. Előterjesztés kedvezményes telekvásárlás iránti kérelem elbírálására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

22. Egyéb aktualitások.

 

Berekfürdő, 2017. augusztus 23.

 

 

 

                                                                                                                                        Molnár János

                                                                                                                                         polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 15. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 16. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 17. napirendi ponthoz
Előterjesztés a 18. napirendi ponthoz

Berekfürdő Községi Önkormányzat

Molnár János

polgármester

Potornainé Szűcs Katalin

aljegyző

Cím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel./FAX: 06 59 519-002
E-mail: hivatal@berekfurdo.hu

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel